Digital plattform for arkitekter

Schüco har opprettet en åpen kunnskapsportal, hvor arkitekter og byggherrer får tilgang til inngående informasjon om fasadeløsninger og tekniske systemer.

Informasjon om store fasadeprosjekter. Artikler, bilder, videoer og animasjon. Innføring i tekniske løsninger og korrekt bruk av systemer. Alt dette gjør Schüco nå tilgjengelig på sin åpne digitale kunnskapsportal Schüco Knowledge.

– Vi synes dette er viktig kunnskap å formidle ut. Derfor går vi inn som rådgivere med denne portalen, sier Gøran Karlsen, daglig leder i Schüco Norge.

Schüco er en ledende leverandør av fasadesystemer i glass og aluminium, og har nærmere 5000 ansatte fordelt på over 80 land. Gjennom deres nyskapende digitale plattform vil en bruker nå kunne dra nytte av den ypperste ekspertisen, og få kostnadsfri rådgiving.

– Arkitekter vil i stor grad søke veiledning på nett, og med en slik portal kan man på ett sted få kunnskap om hvordan ting blir gjort innenfor vårt fagfelt. Nesten alle forretningsbygg har i dag glass og aluminium som den synlige og vitale yttervegg, og det er en fordel for alle parter at vi deler informasjon om løsninger og problemstillinger, hva som er korrekt system og hvordan det skal brukes. Da er sjansen betydelig mindre for at det prosjekteres feil, forklarer Karlsen.

Innovasjon og bærekraft

Glass er et spesielt materiale med komplekse detaljer. Det medfører behov for betydelig kunnskap og spisskompetanse, og Schücos rådgivere og ingeniører har opptil 30 års erfaring fra bransjen.

– Det er mange underelementer i arbeidet med glassfasader, som sikkerhet, varme- og lydisolering og andre aspekter som skal tas hensyn til. Disse tingene skal også balanseres opp mot hverandre for å få den beste løsningen. Og så skal fasaden naturligvis settes riktig på plass, rent byggeteknisk, for å unngå ubehagelige overraskelser, sier Karlsen.

Innovasjon og bærekraftig utvikling er også viktige begreper for Schüco. Derfor er det essensielt at aluminium kan gjenvinnes nærmere hundre prosent når en fasade skal skiftes ut.

–  Dette gjennomføres også i praksis. Tall fra EAA (European Aluminium Association) forteller at cirka 95% av all aluminium samles inn og gjenvinnes fra bygg som rives i Europa, forteller Karlsen.

Les mer om «Aluminium og bærekraft» her

Aktuelle nyheter

Beskrivertjenester til arkitekter

CERTEGO bistår arkitekter og andre prosjekteringsansvarlige med rådgivning, utvikling og produksjon av sikkerhetsløsninger i forbindelse med oppføring av nybygg og renovering av gamle bygninger.

Les mer >

Weber har levert systemet Weber VentiGuard

Ullsentralen i Førde fikk Kommunens Byggeskikkpris for 2018.

Les mer >