ASSA ABLOY støtter fremtiden med bærekraftige løsninger!

Med et økende behov for å vurdere fremtidige generasjoner må det å skape bærekraftige bygg, designet for morgendagen, være en høy prioritet i hele bransjen. Når du former en bygning må alle elementer vurderes for å møte behovene til både beboerne og miljøet.

Sykehuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Sverige er utviklet for å møte de høye miljømessige kravene i den svenske standarden Miljöbyggnad Guld, . Det er en stor utfordring for et sykehus. Jörgen Pell, ingeniør ved White Arkitekter, fortalte oss at vanskeligheten ligger i hvor mye energi sykehus krever, og hvor optimal funksjonaliteten må være. Dette betyr at valideringen ligger hovedsakelig i hvilke materialer som brukes i sykehuset, og hvor energieffektiv bygningen er.

Utstyr og belysning trenger en konstant tilførsel av energi. Ved å sikre at alle belysningssystemer er LED, og med en høy spesifikasjonsstandard for hvor lyset skal være, har Pell og hans team gjort belysningen svært effektiv. Å tenke på hvordan man beholder varme og energi i bygningen, er et annet viktig mål. Sørge for at fasader er godt isolerte, og velge doble inngangssystemer – med enten to sett skyvedører eller en svingdør og en skyvedør.  Da får du begrenset varme- og energitap gjennom vegger og inngangspartier. Og i tilfelle hele byen skulle miste strømmen, har sykehuset en selvforsynt energiforsyning i form av et underjordisk energisystem som er utformet for å holde sykehuset i drift.

Rett valg av leverandører har hjulpet NKS til å oppnå dette målet. En av de viktigste måtene sykehuset har oppfylt sine energibehov på, er ved å velge riktige materialer som er sunne for både mennesker og miljøet. Ved å bruke leverandører som ASSA ABLOY Entrance Systems, har Pell og hans team hatt full kontroll over hvilke materialer som er brukt i bygningen for å holde en høy miljøstandard.

Utforme og bygge et slikt stort sykehus og klare å oppnå så høy sertifisering, er en stor suksess for White Arkitekter og arkitekturyrket som helhet. Som Pell sier: «Vi har tatt ansvar for å vise folk at det går å bygge på denne måten.» Og forhåpentligvis har de lagt lista for fremtiden.

Du kan lese flere artikler på vår nettside for arkitekter her

Similar Posts