Beskrivertjenester til arkitekter

CERTEGO bistår arkitekter og andre prosjekteringsansvarlige med rådgivning, utvikling og produksjon av sikkerhetsløsninger i forbindelse med oppføring av nybygg og renovering av gamle bygninger.

Ved å tenke en komplett beslagplan allerede i prosjekteringsfasen på et nybygg eller en renovering, sikrer man optimal harmoni mellom design, funksjonalitet og sikkerhet. Man sikrer også løsninger som er skreddersydd til byggets behov. Det kan for eksempel handle om brannsikkerhet, tilgjengelighet for bevegelseshemmede og utrømning. Eller energibesparende elektronikk og dørautomatikk i selve dørløsningen.

Maksimal nytte og effekt av beslaglister

Hjelp og veiledning til utforming av beslaglister fra start til slutt minimerer også risikoen for eventuelle feilinstallasjoner og gir maksimal glede og nytte av lås- og beslagløsningene.

For å ivareta optimalt grensesnitt i dørmiljøene, kreves det til enhver tid at de tekniske løsningene er samkoordinert mellom de ulike fagene knyttet til dørmiljøet. Dette er vi behjelpelige til å få på plass under fremdriftsplanleggingen og under selve installasjonen av sikkerhetsløsningen.

Vår erfaring viser at dette er både kostnadseffektivt og samtidig en god måte å sikkerstille våre kunders forventninger til komplett sikkerhetsleveranse.

Eksempler på beskrivelser vi nylig har utført:

Kontakt oss for hjelp til å løse ditt prosjekt og sikkerhetsløsning.

Øyvind Granberg
Teamleder, CERTEGO
Tlf: 915 54 988
oyvind.granberg@certego.no

Similar Posts